Prima Aprilis

Czy wiecie, że 1 kwietnia jest Prima Aprilis?

Dawniej pierwszego kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów i naigrawaniu się z naiwnych, bądź nieostrożnych ludzi. Dziś pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień radosny, w którym celowo próbuje się wprowadzić innych w błąd. W jaki sposób?
- Nie będziemy wystawiali już informacji o dziwnych polskich tradycjach na naszym portalu.
- Naprawdę?
- Prima Aprilis! Żartowaliśmy!

Did you know that on the 1st of April is April Fools' Day?

Historically, the first of April was connected with playing sorts of jokes and by poking fun at the naive or careless people. Today we celebrate the first of April as a day of joy, which deliberately brings other to confusion. How?
- We will not publish information about different Polish customs on our page anymore!
- Really?
- April Fools' Day! We got you!