Lany Poniedziałek

Czy wiecie, że 28 marca w Polsce jest Lany Poniedziałek?

Ten dzień dla wszystkich kojarzy się przede wszystkim ze Śmigusem-Dyngusem. Śmigus-Dyngus to niezwykła tradycja Poniedziałka Wielkanocnego. Zgodnie z tradycją chłopcy próbują oblać dziewczyny z sikawki lub z wiadra z wodą. Zazwyczaj grupy młodych chłopców czekają na dziewczyny w pobliżu rynku lub w rogach ulic. Starsi mężczyźni zachowują się jak prawdziwi gentelmani i spryskują swoje żony wodą kolońską lub perfumami.

Did you know that on the 28th of March we celebrate Śmigusa-Dyngus (meaning Wet Monday)?

Śmigus-Dyngus is an unusual tradition of Easter Monday. It was traditionally the day when boys tried to drench girls with squirt guns or buckets of water. Usually groups of young boys wait for people walking by near the farmer markets, church or in the corners of the streets. Older men would spray their wives with cologne water rather than with water.