Pierwszy Dzień Wiosny

Wszyscy zapewne wiecie, że 21 marca przypada Pierwszy Dzień Wiosny.

Ale czy wiecie, że w tym dniu w niektórych rejonach Polski kultywuje się tradycje topienia Marzannę? Marzanna – czyli własnoręcznie wykonana kukła symbolizująca zimę, którą w barwnym korowodzie zanosi się nad wodę i wrzuca do niej. Symboliczne utopienia Marzanny oznacza zakończenie zimy. 

I czy wiecie także, że w tym dniu uczniowie w Polsce świętują Dzień Wagarowicza? Jest to nieformalne święto obchodzone przede wszystkim przez uczniów, którzy szczególnie w tym dniu preferują spędzenie czasu na świeżym powietrzu zamiast w szkolnych murach. Część władz szkolnych próbuje ograniczyć lub na swój sposób zalegalizować wagary w tym dniu poprzez organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych (na przykład wspólne topienie Marzanny).

All of you for sure know that on the 21st of March we celebrate the First Day of Spring.

But did you know that on that day in some regions of Poland we celebrate the custom of drowning Marzanna? "Marzanna" is a symbol of winter, it is a hand-made effigy, made of hay. It is carried it in a colorful parade to the closest river bank, then it is burnt and thrown to the water. Symbolic drowning of Marzanna marks the end of winter.

Finally, it is also a day when students in Poland celebrate a day of a "Hooky player"? This is an informal holiday celebrated by students who prefer to spend time outdoors rather than at the classroom. Some of the school authorities try to discourage students from skipping school on that day by organizing school events and additional activities (for example, a common drowning of Marzanna).