January 19, 2015

Dear members of the Polish-Canadian Community in Nova Scotia,

It is with pleasure that we would like to inform you that in December of 2014 a new not-for-profit

organization, the Polish-Canadian Society of Nova Scotia, was formed.  The first meeting of the founding

members, signed below, took place on January 17th, 2015 in Halifax at the office of the Honorary Polish

Consul of Nova Scotia.

As we take our very first steps as an organization we feel it is important to let the community know why

we came together to create this new society.  Many of you have been part of conversations where we

heard the need for an organizational structure that could welcome and facilitate greater opportunities

to help maintain, celebrate and share the richness of Polish talent, traditions and culture.  The Society

was therefore formed to:

  • Serve as an advisory to the Honorary Consul of Nova Scotia and in collaboration with other

Polish-Canadian organizations to actively participate in the preservation and promotion of Polish

language, culture and traditions within a Canadian context;

  • Support and promote economic, artistic, research, science, and recreation events and initiatives

promoting positive relations between Poland and the Province of Nova Scotia; and

  • Serve as a platform in advancing positive relations within the existing ethno-cultural groups and

communities in Nova Scotia. 

As you can see the mandate of the organization is very broad and we hope that it will appeal to the

widest audience possible.  It is our sincere hope to work collaboratively with existing groups and

organizations. We also want to engage everyone with connection or interest in Polish culture, youth in

particular, to create new initiatives and new partnerships.  This may include the expansion of Polish

language classes, new social and cultural events, educational exchanges and business connections

among others.  There are many exciting ideas but our success will depend on how well we will be able to

connect with the Polish-Canadian Community, so please help us spread the word!

Over the next coming months we will formalize our structure, expand the Board of Directors, and

develop our first business plan.  During this process we will reach out to you both formally and

informally to hear about your hopes and aspirations for this organization, and more importantly for the

Polish-Canadian Community in Nova Scotia.  

If you have any questions about the Polish-Canadian Society of Nova Scotia or would like to be placed on

our notification list, please visit http://www.pcsns.ca/ or write to info@pcsns.ca

 

Sincerely,

Mirek Jagielski, Dorota Glowacka, Kasia Tota, Kasia Wolkowicz, Tomek Obirek, Jan Skora

Founding Members


19 stycznia 2015

Drodzy członkowie społeczności Polsko-Kanadyjskiej w Nowej Szkocji,

Z radością informujemy, iż w grudniu 2014 roku założona została nowa organizacja pozarządowa,

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo (w) Nowej Szkocji. Pierwsze spotkanie niżej podpisanych założycieli

odbyło się 17 Stycznia 2015 w Halifaxie w biurze Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej

Szkocji.

Czyniąc pierwsze kroki, wydało nam się niezwykle istotnym by przedstawić jakie były przesłanki

założenia towarzystwa. Wielu z Państwa wyrażało potrzebę stworzenia struktury organizacyjnej, która

pozwalałaby przyjmować, a następnie wspierać inicjatywy związane z podtrzymywaniem,

kultywowaniem i szerzeniem jakże bogatej polskiej tradycji i kultury. Towarzystwo Polsko - Kanadyjskie

zostało założone w celu:

  • Pełnienia funkcji doradczej przy Konsulu Honorowym RP w Nowej Szkocji oraz współpracy

z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami w celu podtrzymania i promocji języka polskiego,

kultury i tradycji polskiej w Nowej Szkocji;

  • Wspierania i promowania wydarzeń gospodarczych, artystycznych, naukowych i rekreacyjnych 

oraz inicjatyw promujących budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy Polską

i Nową Szkocją;

  • Polepszania stosunków pomiędzy istniejącymi już grupami etno-kulturowymi i innymi

wspólnotami w Nowej Szkocji.

Jak widać, zadania jakie stawia przed sobą towarzystwo są bardzo rozległe. Mamy więc nadzieję,

iż znajdą one oddźwięk u jak najszerszego grona zainteresowanych. Mamy szczerą nadzieję na

współpracę z już istniejącymi grupami i organizacjami w Nowej Szkocji. Chcielibyśmy także zaprosić

wszystkich związanych z lub zainteresowanych Polską do tworzenia nowych inicjatyw, w szczególności

młodzież. Może to obejmować m.in. rozszerzenie oferty nauczania języka polskiego, nowe wydarzenia

społeczno-kulturalne, wymianę naukową i budowanie kontaktów biznesowych. Z pewnością jest

mnóstwo fascynujących możliwości, ale nasz wspólny sukces będzie w dużej mierze zależał od tego jak

uda nam się wspólnie rozpowszechnić tę ideę wśród Polaków i Kanadyjczyków w Nowej Szkocji. Prosimy

więc o Państwa pomoc w tym zakresie.

W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej formalizować naszą strukturę, rozbudowywać zarząd,

rozwijać plan działania. W tym czasie zwrócimy się do Państwa z prośbą o podzielenie się Waszymi

oczekiwaniami i nadziejami związanymi z towarzystwem, a także szeroko rozumianą przyszłością

wspólnoty polsko-kanadyjskiej w Nowej Szkocji.

 Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia strony internetowej towarzystwa www.pcsns.ca, gdzie

można zapisać się na listę e-mailową. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, które prosimy

kierować na info@pcsns.ca

 

Z wyrazami szacunku,

Mirek Jagielski, Dorota Głowacka, Kasia Tota, Kasia Wołkowicz, Tomek Obirek, Jan Skora

Komitet założycielski