Polska to piękny kraj

Podsumowanie sesji wiosennej

Zakończyliśmy naszą ostatnią sesję nauki języka polskiego w tym roku szkolnym.

Jak było?

Na pewno bardzo wesoło i bardzo pracowicie. Rozmawialiśmy o ubraniach (czasem tworząc własne słowa – podkapelusz, no bo przecież podkoszulek) i o podróżach. Mieliśmy okazję przekonać się jak trudna może być polska gramatyka. Nasi uczniowie przygotowali i zaprezentowali krótkie prezentacje o ciekawych miejscach w Polsce. To były naprawdę fantastyczne prace!

Pamiętaliśmy o Święcie Pracy (1.05) Dniu Flagi (2.05) Dniu Konstytucji (3.05) Zielonych Świątkach (15.05), Dniu Matki (26.05), Dniu Dziecka (1.06) oraz Dniu Ojca (23.06). Zielone Świątki uczciliśmy w szczególny sposób jedząc jajecznicę z lubczykiem w przepięknym Oakfielf Parku.

Łamaliśmy sobie języki na trudnych polskich słowach. Nie wierzycie? Spróbujcie sami: „Pchła pchłę pchała, pchła płakała.”

Przed nami jeszcze wspólna zabawa na After Party.

Czy zobaczymy się jesienią?

On the 11th of May we finished our last Polish classes before the summer break.

How was it?

There was a lot of fun and a lots of work. We were talking about clothes (we even managed to create our own words like "podkapelusz" (under hat, derived from podkoszulek - T-shirt) and about voyages. We also had an opportunity to experience how difficult the Polish grammar can get. Each student prepared a short presentation about interesting places in Poland. They all were fantastic!

We have learned about the Labour’s Day (05/01), Day of the Flag (05/02), Constitution Day (05/03), Green Day (05/15), Mother’s Day (05/26), Childrens' Day (06/01) and Father’s Day (06/23). The Green Day we celebrated in a special way eating scrambled eggs with some lovage.

We were twisting our tongues on very difficult Polish words. Hard to believe it? Please try it yourself: „Pchła pchłę pchała, pchła płakała.”

There is one more event left – After-School After-Party.

Will we see you this fall?