Rodzinne legendy

Podsumowanie sesji jesiennej

Sesja jesienna za nami. Jak było? Hmmm interesująco :)  

Studenci klasy drugiej zapoznawali sie z polskimi legendami. Poznaliśmy Syrenkę Warszawską, i Piasta Kołodzieja ,i Pana Twardowskiego, i Waligórę i Wyrwidęba. Wiemy jak groźny był Bazyliszek i dlaczego hełnał z wiezy mariackiej nagle się urywa. 

Studenci klasy pierwszej potrafia wypytać o imiona całą rodzinę - szwagra, i ciotkę, i bratanicę, I siostrzeńca. I nawet dopytać o prapraprapradziadka :)  Policzą też wszystko dokładnie.  

Co zapamiętamy z lekcji? "Cieszę się, że czeszę się".

 

We have finished the fall semester. How was it? Interesting to say the least.

Students of the second class had an opportunity to learn about Polish legends. We've met Syrenka Warszawska and Piast Kołodziej and Lord Twardowski, and Waligora and Wyrwidąb. We've also learnt how scary Bazyliszek was and why the song from Mariacka Tower suddenly stops. 

Students of the first class can ask their whole family about their names – as well as their brother in law and aunt and both nieces. They have also learnt how to ask about grand grand grand grand father. They can also count everything very well.  

What do we remember from our classes? That I am happy that I brush my hair... true story.